Dagslys og belysning

Dagslys og forbindelse til udeklimaet har stor betydning for energieffektivitet samt menneskers komfort, sundhed og præstationer. Derfor forskning i dagslys og belysning en strategisk vigtig prioritering for sektionen for indeklima.

Hvid væg under ovenlys vindue

Vi undersøger, hvordan man kan optimere design af dagslys i bygninger og reducere belysningens energiforbrug uden at gå på kompromis med menneskets visuelle og biologiske (non-visuelle) behov for lys. Vi forsker i forholdet mellem fordeling af lys og dets påvirkning af døgnrytme, humør og produktivitet, alligevel har vi stadig brug for at vide mere om lysets påvirkning i samspil med andre indeklimaparametre. Forskning i samspillet mellem lys, fordeling af lys og indeklimaets øvrige domæner (termisk indeklima, luftkvalitet og støj) vægtes derfor højt.

Forskningsmæssige indsatser

Vores forskning fokuserer på at forstå menneskets behov for lys i form af visuelle og non-visuelle effekter. Vi identificerer virkningerne og reaktionsmønstrene ved eksponering for spektrale og optiske egenskaber i indendørsmiljøet. Dette omfatter undersøgelse af menneskets subjektive, kognitive og fysiologiske reaktioner på lys og andre indendørs miljøparametre, herunder termiske forhold og akustiske egenskaber. 

Vi udforsker energieffektivt facadedesign og -systemer til dagslys i virkelige og virtuelle rum og i simulering. Vi er også ved at udvikle en prøvestand med avanceret udstyr til at udforske menneskelig visuel og non-visuel eksponering for indeklimaet. Vores arbejde omfatter målinger i klimakamre, eksperimenter med brugere, feltstudier og dynamiske bygningssimuleringer.

Samarbejdspartnere
Vi arbejder tæt sammen med arkitekter, beregningseksperter, rådgivende ingeniører samt glas-, facade- og belysningsindustrien. Vi holder tæt kontakt med det internationale netværk af forskere på området. På uddannelsessiden er vi i et partnerskab med Sverige, Polen og Italien for at fremme forskning og uddannelsesudvikling på området.

Anvendelse

Vores viden og data kan f.eks. anvendes i styresystemer, digitale værktøjer og softwareudvikling i tidlige designfaser, arkitekter, rådgivende ingeniører og myndigheder. Vores forskningsresultater understøtter nationale og internationale tekniske rapporter og byggetekniske anbefalinger. Vores forskning bidrager til at optimere indeklimaet med fokus på øget komfort, sundhed og produktivitet og et optimeret energiforbrug.

Kontakt

Mandana Sarey Khanie

Mandana Sarey Khanie Account Extended Adjunkt Institut for Miljø- og Ressourceteknologi