Luftkvalitet - Eksponering og effekter

Indeklima anerkendes i stigende grad som en faktor, der har stor betydning for menneskers sundhed, velvære og produktivitet både i hjemmet, på arbejdspladsen, i skoler og transportmidler.

For at kunne forbedre indeklimaet har vi behov for en dybere viden om sammenhængen mellem sundhedsskadelige partikler og kemiske stoffer i luften, udledninger, eksponeringer og de kortsigtede og langsigtede virkninger på børn og voksne.

Forskningsmæssige indsatser

Forskningen i luftkvalitet har til formål at fremme vores grundlæggende forståelse af, hvordan forskellige forureningskilder påvirker indeklimaet, og hvilke virkninger det har på mennesker.

  • Vi udfører kontrollerede laboratorieundersøgelser i klimakamre samt feltundersøgelser i boliger, kontorer og skoler.
  • Vi undersøger de kemiske processer, der sker i indeklimaet. Dette dækker både emissioner (herunder menneskelige emissioner) og deres kemiske reaktioner med særligt fokus på oxidativ kemi (f.eks. ozon-initieret kemiske reaktioner) i luften og på overflader.
  • Vi undersøger sammenhængen mellem indendørs kemi og dannelsen af ultrafine partikler og nanopartikler.
  • Vi forsker i menneskers eksponering for forurenende stoffer, og den rolle eksponeringsveje (indtagelse, indånding og optagelse gennem huden) spiller for optagelsen og omsætning i kroppen.
  • Vi studerer sammenhængen mellem ventilation/luftrensning og eksponering/sundhed. Det omfatter interventionsstudier samt udvikling af løsninger til bedre indeklima.

Samarbejdspartnere

Undersøgelsen af indeklima, eksponering og sundhed er tværfaglig og kræver samarbejde med eksperter på en lang række områder. Vi samarbejder tæt med førende kemikere på indeklimaområdet, kemiingeniører, folkesundhedseksperter, toksikologer, mikrobiologer og lejlighedsvis psykologer og samfundsforskere. Vores partnere omfatter adskillige førende aktører på universiteter og forskningsinstitutter rundt om i verden samt industrielle partnere fra ventilations-, luftrensnings- og rådgivningssektoren.

Anvendelse

Forskningen bidrager til udviklingen af nationale og internationale certificeringssystemer for indeklima, retningslinjer og anbefalinger. Vores forskning i ventilation og luftrensning har vakt opmærksomhed hos aktører i industrien, hvor forskningsresultaterne har bidraget til produktudvikling i form af luftrensere, luftfiltre, bygningsventilation og lignende.

 

Kontakt

Gabriel Bekö

Gabriel Bekö Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45254018

Pawel Wargocki

Pawel Wargocki Professor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45254011