Biodiversitet

Bøgeskoven hjælper os i klimakrisen, men lider under tørke og varme

Målinger fra de sidste 27 år viser, at naturens økosystemtjenester og en god biodiversitet bidrager til fjernelse af kuldioxid fra atmosfæren og dermed nedbringer effekten af CO2-udledningen. Samtidig er det tydeligt, at økosystemtjenesterne påvirkes af højere temperaturer og tørke.

Sorø målestation. Foto: Kim Pilegaard
 Målestationen i Sorø. Foto: Kim Pilegaard

Fakta

  • Målestationen i bøgeskoven i Sorø er den målestation i verden, der har eksisteret tredjelængst, kun overgået af stationer i Massachusetts og Sverige.
  • Målingerne af kuldioxidudvekslingen mellem atmosfæren og økosystemet sker hver halve time. Derudover måles andre faktorer som fugt, temperatur, vindhastighed, stråling, vandindhold i jord, temperatur i jord m.m., der alle har betydning for økosystemet og dets tjenester.
  • Alle data er offentligt tilgængelige og downloades i gennemsnit tre gange om dagen. Data bliver bl.a. brugt af forskere fra hele verden til analyser, modellering m.m.
  • De lange datasæt er uvurderlige i forskningen, da det ville være umuligt at påvise ændringerne f.eks. i forbindelse med tørken i 2018 uden data fra de foregående år til sammenligning.
Statistik over downloads fra målestation i Sorø
Downloadstatistik

Data fra målestationen i Sorø har altid været fuldt offentligt tilgængeligt.
Ovenfor ses statistik over download.

Forklaring på de forskellige kilder til download:

ICOS-CP: The Integrated Carbon Observation System, ICOS, is a European-wide greenhouse gas research infrastructure. ICOS Data Portal provides observational data and eloborated products on greenhouse gases. https://www.icos-cp.eu/about

FLUXNET is an international “network of networks,” tying together regional networks of earth system scientists. https://fluxnet.org/about/

UNITUS: A data repository at the University of Tuscia (Italy) for greenhouse gas exchange data collected during various EU-funded projects before the establishment of ICOS. http://gaia.agraria.unitus.it/home

 

Fokus på biodiversitet er øget kraftigt. Plante- og dyrearter er truet af udryddelse og mange forskere betegner den globale biodiversitetskrise som den værste krise, menneskeheden står overfor.

Biodiversitet omfatter alt liv på jordkloden – i vand og på land. Det vil sige dyr, planter, svampe, bakterier samt de økosystemer, hvor planter og dyr lever, fx en skov eller en sø.

På DTU arbejder vi særligt med biodiversitet i vand.

Læs mere på temasiden om biodiversitet

Kontakt

Andreas Ibrom

Andreas Ibrom Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Mobil: 21325201

Kim Pilegaard

Kim Pilegaard Professor Emeritus Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Mobil: 40256839