Om instituttet

DTU Sustain er et af de største universitetsinstitutter i Europa med speciale i miljø- og ressourceteknologi. Instituttet udfører forskning, udvikling og forskningsbaseret rådgivning og leverer uddannelsesprogrammer og service til samfundet. Vi arbejder på at udvikle nye miljøvenlige og bæredygtige teknologier, metoder og løsninger samt at formidle denne viden til samfundet og nye generationer af ingeniører.

Instituttets faglige bredde og multidisciplinære tilgang til at finde løsninger af komplekse miljørelaterede problemstillinger afspejles i det videnskabelige personales faglige profil. DTU Sustain beskæftiger således både ingeniører, kemikere, biologer, geologer og fysikere, der samarbejder med en bred kreds af danske og internationale samarbejdspartnere.

Læs mere om vores forskning

Instituttet råder over moderne og veludstyrede forskningslaboratorier, hvor der ud over forskning også foregår mange undervisningsrelaterede aktiviteter. Langt størstedelen af de studenterprojekter, som gennemføres ved DTU Sustain, er baseret på selvstændigt, forskningsbaseret laboratorie- og/eller feltarbejde.

Ud over laboratoriefaciliteter råder DTU Sustain over feltfaciliteter og avanceret udstyr til feltarbejde samt IT-faciliteter til komplekse modelleringsopgaver.

Instituttet har cirka 300 medarbejdere med mere end 30 nationaliteter.

Institutdirektør

  • Brian Hansen, Director, HOFOR A/S
  • Yvonne Amskov, Director of Development, Vestforbrænding
  • Helle Vang Andersen, Sr. Vice President, COWI A/S
  • Leif Bentsen, CEO, Krüger A/S
  • Jens Brandt Bering, Sr. Vice President, NIRAS A/S
  • Rikke Festersen, Director, Novozymes
  • Wilbert van de Ven, Product Group Director, Grundfos A/S