Undervisning

Der er et stigende behov for ingeniører til at identificere, forebygge og løse nationale og globale miljøproblemer og sikre en bæredygtig udvikling af byggeri og infrastruktur.

Som studerende på en af vores uddannelser får du adgang til højteknologiske forskningslaboratorier og avanceret udstyr til feltarbejde. Du bliver en del af et internationalt miljø, og du har rig mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet gennem vores internationale fællesprogrammer.

Kontakt

Undervisningschef                                                                                                            

Studieleder, Bacheloruddannelsen i Miljøteknologi

Anders Damgaard

Anders Damgaard Lektor, Bachelorstudieleder Telefon: 45251612

Studieleder, Kandidatuddannelsen i Miljøteknologi

Studieleder, Diplomingeniøruddannelsen i Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Studieleder, Kandidatuddannelsen i Byggeteknologi                                    

Studieleder, Nordic Master in Environmental Engineering/Nordic5Tech           

Studieleder, Nordic Master in Cold Climate Engineering

Studieadministration