Samarbejde

DTU Sustain har en lang tradition for at samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner (styrelser, regioner, kommuner mm.). Instituttet arbejder anvendelsesorienteret og bestræber sig på at integrere innovation i alle sine aktiviteter.

DTU Sustain har løbende et omfattende samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner om forskningsprojekter finansieret af EU, Innovationsfonden, styrelser, regioner, forskningsfonde, industri, internationale organisationer mm.
DTU Sustain indgår i forsknings- og udviklingsprojekter inden for instituttets kerneområder med eksterne partnere, hvor projektet finansieres i fællesskab mellem den eksterne partner og instituttet. Den eksterne partner og DTU Sustain oppebærer rettighederne til deres respektive bidrag til ny viden og har efterfølgende ret til at publicere resultaterne..
Hvis en virksomhed ønsker at få udført et forsknings- og udviklingsarbejde, hvor rettighederne til resultaterne overdrages til virksomheden, skal projektet udføres som konsulentarbejde. DTU Sustain indgår kun aftaler af forskningsmæssig interesse inden for instituttets kerneområder og under forudsætning af, at opgaven ikke bedre kan løses af en rådgivende virksomhed.
Forskningsbaseret rådgivning betegner alle de typer af opgaver, som DTU Sustain varetager for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner samt internationale institutioner og organisationer. Opgaverne omfatter blandt andet risikovurderinger, overvågning, kortlægning, bidrag til besvarelse af §20-spørgsmål.
Mange BSc- og MSc-studerende udfører projekter som specialkurser over et selvvalgt emne - ofte i samarbejde med en virksomhed. Ordningen gælder både for danske og udenlandske studerende, ligesom projektarbejdet kan foregå i Danmark eller i udlandet. Virksomheder og institutioner er velkomne til at henvende sig til DTU Sustain med ideer til kommende fælles studenterprojekter.

En stor del af DTU Sustains forskning er eksperimentel, og vi råder over enestående laboratorie- og testfaciliteter, der understøtter forskning, innovation og undervisning.  Nogle faciliteter er tilgængelige for industrien.

Mere information om laboratorier

Kontakt

Innovationschef