DTU-forskere modtager Villum Experiment Grant 2023

Villum Fonden uddeler 97 mio. kr. til 49 forskellige forskningsideer, som skal udfordre den verden vi kender, og få forskerne til at tænke nyt.

Modne træer ligger langs alléen, der deler de fire kvadranter, der udgør DTU's hovedcampus.
 

Villumfonden er en privat fond stiftet i 1971. Den almennyttig fond bevilgede i 2021 ca. 1,5 mia. DKK til teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

Villum Experiment

Der bevilliges op til 2 mio. kr. til den uortodokse forskningsidé, der bliver vurderet i en anonym proces uden skelen til ansøgers cv. Det betyder, at bevillingshaverne kan være på alle niveauer fra postdoc til professor.

Programmet bliver annonceret én gang årligt i åben konkurrence med ansøgningsfrist i marts.

Kontakt

Stela Canulescu

Stela Canulescu Gruppeleder, Seniorforsker Institut for Elektroteknologi og Fotonik Telefon: 46774519

Hao Wu

Hao Wu Lektor Institut for Kemiteknik Telefon: 45252927 Mobil: 50541299

Michael Seifner

Michael Seifner Postdoc DTU Nanolab - Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering

Pritam Banerjee

Pritam Banerjee Postdoc DTU Nanolab - Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering

Kristian Speranza Mølhave

Kristian Speranza Mølhave Professor DTU Nanolab - Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering Mobil: 25126672

Yuepeng Dong

Yuepeng Dong Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Mirza Karamehmedovic

Mirza Karamehmedovic Lektor Institut for Matematik og Computer Science Telefon: 45253020

Jie Meng

Jie Meng Forsker Institut for Kemi

Jaysree Pan

Jaysree Pan Forsker Institut for Energikonvertering og -lagring Mobil: 2310 0262

Jakob Mann

Jakob Mann Professor og sektionsleder Institut for Vind og Energisystemer Telefon: 46775019 Mobil: 21362962

Mikkel Bentzon-Tilia

Mikkel Bentzon-Tilia Lektor Institut for Bioteknologi og Biomedicin