Spildevand

Ny hvidbog skaber fælles sprog om udledning af spildevand

Forskere fra DTU Sustain har skrevet en hvidbog, der skal give en fælles forståelsesramme i debatten om, hvordan vi løser de udfordringer, vi står over for med udledning af regn og spildevand fra byer.

Illustration fra hvidbogen, der viser skematisk oversigt over de vandstrømme, som foregår i moderne byer (illustration: Luca Vezzaro)