Biodiversitet

Sammenhængen mellem tab af biodiversitet og teknologiens livscyklus

En forskergruppe på DTU udvikler metoder til at kvantificere, hvordan biodiversiteten påvirkes af kemikalie- og plastemissioner i produkters og teknologiers livscyklus.

Skovsø. Foto: Colourbox
Skovsø. Colourbox

Resultater

De første resultater af gruppens arbejde er allerede blevet offentliggjort, f.eks. at forbinde organismeeffekter med tab af biodiversitet for kemikalier i akvatiske økosystemer (se her) og for mikro- og nanoplast i jordøkosystemer (se her), differentielle effekter af kemikalier på forskellige organismegrupper (se her), udvikling af et koncept til definition af økologiske grænser for kemisk forurening (se her) og relatere kemisk og plastisk forurening til planetariske grænser (se her).

Referencer

Oginah, S.A., Posthuma, L., Maltby, L., Hauschild, M., Fantke, P., 2023. Linking freshwater ecotoxicity to damage on ecosystem services in life cycle assessment. Environment International 171, 107705. https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107705

Li, T., Cui, L., Xu, Z., Liu, H., Cui, X., Fantke, P., 2023. Micro- and nanoplastics in soil: Linking sources to damage on soil ecosystem services in life cycle assessment. Science of the Total Environment 904, 166925. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166925

Oginah, S.A., Posthuma, L., Hauschild, M., Slootweg, J., Kosnik, M., Fantke, P., 2023. To split or not to split: Characterizing chemical pollution impacts in aquatic ecosystems with species sensitivity distributions for specific taxonomic groups. Environmental Science and Technology 57, 14526-14538. https://doi.org/10.1021/acs.est.3c04968

Kosnik, M.B., Hauschild, M., Fantke, P., 2022. Toward assessing absolute environmental sustainability of chemical pollution. Environmental Science and Technology 56, 4776-4787. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c06098

Persson, L., Carney Almroth, B.M., Collins, C.D., Cornell, S., de Wit, C.A., Diamond, M.L., Fantke, P., Hassellöv, M., MacLeod, M., Ryberg, M.W., Jørgensen, P.S., Villarrubia-Gómez, P., Wang, Z., Hauschild, M.Z., 2022. Outside the safe operating space of the planetary boundary for novel entities. Environmental Science and Technology 56, 1510-1521. https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158

Fokus på biodiversitet er øget kraftigt. Plante- og dyrearter er truet af udryddelse og mange forskere betegner biodiversitetskrisen som den værste krise, menneskeheden står overfor. DTU beskæftiger sig særligt med biodiversitet på det marine område og med at udvikle teknologi, der kan anvendes i arbejdet med at overvåge og forbedre biodiversiteten.

Læs mere på temasiden om biodiversitet.

Kontakt

Peter Fantke

Peter Fantke Professor, sektionsleder Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45254452