Ph.d.-uddannelsen

Students doing practical group exercises
Foto: Thomas Hjort Jensen

DTU Sustains ph.d.-program er et tre-årigt forløb udviklet til at træne forskere på et internationalt niveau og i samspil med den internationale forskerverden. Ph.d.-programmet er en sammensat læringsproces, hvor ph.d.-studenten bliver trænet i at forske under rådgivning af en vejleder. Det anvendte sprog på instituttet er engelsk.
Som ph.d.-studerende på DTU Sustain vil du være en del af det videnskabelige personale og have de samme privilegier og det samme ansvar som andre ansatte. Lønnen er sammenlignelig med den løn videnskabelige assistenter får efter danske ansættelsesvilkår.

Hvem kan ansøge om et ph.d.-projekt 

Nationale såvel som internationale kandidater kan ansøge om plads i ph.d.-programmet. Vi forventer velkvalificerede kandidater med høje karakterer fra relevante bachelor- og kandidat-programmer samt en udpræget interesse for forskning. Hvis du er interesseret i en ph.d.-stilling, skal du være sikker på, at stillingen matcher din akademiske profil og kvalifikationer. Samtaler med instituttets direktør og lederen af ph.d.-programmet er en obligatorisk del af ansættelsesprocessen på DTU Sustain.
Se alle ledige stillinger på DTU

For yderligere information om DTU

På DTUs hjemmeside kan du som ph.d.-studerende og gæste-ph.d.-studerende finde mere information om nødvendige dokumenter, deadlines, optag, bolig, forsikring, opholds- og arbejdstilladelse samt relevante kontaktpersoner.

Leder af Ph.d.-programmet

Steffen Foss Hansen

Steffen Foss Hansen Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45251593 Mobil: 29723238

PhD Sara Christensen - DTU Environment