Indoor Environment Lab

DTU's indeklimalaboratorium råder over faciliteter til forskning i indeklimaets påvirkning af menneskers komfort, sundhed og produktivitet.

Forsøgspersoner i klimakammer. Foto:
Forsøgspersoner i et af DTU's klimakamre til indeklimaforskning. (Foto: Mikal Schlosser)

DTU's indeklimalaboratorium råder blandt andet over klimakamre, feltlaboratorier, åndende termiske anatomiske modeller og udstyr til præcise målinger af forskellige indeklimaparametre.

Vi råder desuden over måleudstyr, såsom overvågningsudstyr, der kan måle ændringer i luftmængden, bestemme luftstrømmen i ventilationssystemer og måle specifikke kemiske forbindelser i luften.

Syv klimakamre

Vi råder over syv klimakamre til forskellige formål. Her undersøger vi f.eks. termiske forhold og karakteristika ved indendørsluft. Vi foretager eksperimenter i termisk komfort og luftkvalitet. Nogle af klimakamrene kombinerer det karakteristiske fra traditionelle klimakamre med kontrollerede miljøforhold i et kasselignende rum og visuelt realistiske miljøer. Disse kamres fleksibilitet gør, at man kan teste forskellige ventilationsprincipper og forskellige ventilationsrater og forureningsbelastninger. Et klimakammer er specielt designet til at undersøge luftstrømningen i rum. Kammeret har tre separate ventilationssystemer, hvilket giver en fleksibel tilførsel af ventilationsluft.

Fire feltlaboratorier med fleksible testmuligheder
Feltlaboratorierne kan bruges til at opbygge fleksible rum, hvor man f.eks. kan måle, hvordan et kontorlokales størrelse påvirker ventilationsraten, luftforureningen og luftfugtigheden. Desuden kan man undersøge den samlede effekt på mennesker fra termiske, belyste og akustiske miljøer under forhold, der svarer til forholdene i rigtige bygninger.

Indoor Environment Lab er placeret i bygning 402 på DTU Lyngby Campus.