Geomekanik og bassinanalyse

Effektiv udnyttelse af geologiske ressourcer i form af energi, mineraler og byggematerialer spiller en afgørende rolle for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Ressourcerne kan identificeres vha. bassinanalyse og udvindes med støtte i geomekanisk modellering.

Øget forståelse af sedimentære bassiner som værende geodynamiske samt forbindelser til petrofysiske, bjergartsmekaniske og bjergartsfysiske egenskaber er en forudsætning for en vellykket udnyttelse af sedimentære ressourcer og reservoirer. Udvikling af pålidelige modeller, der er i stand til at forudsige reservoiradfærd fra geologisk information såvel som bjergartsegenskaber (f.eks. mineralogi, porøsitet, permeabilitet, kemisk sammensætning, elastisk bølgehastighed, styrke, ledningsevne af elektrisk strøm og varme) målt i laboratoriet eller felten er nødvendige for fremtidig efterforskning af sedimentære reservoirer.

Forskningsmæssige indsatser

Bedømmelsen af ressourcepotentialet i sedimentære bassiner er kendetegnet ved behov for tværfaglig tilgang. På Sektionen for Geoteknologi og Geologi udfører vi undersøgelser inden for regional geofysisk tolkning, sedimentologisk karakterisering, kvantitative petrofysiske analyser, geomekanik og bjergartsfysik. Vi forbinder bassinudviklingen (f.eks. konsolidering, indsynkning og diagenese) til de geologiske, mekaniske og fysiske egenskaber af sedimentære bjergarter gennem avanceret modeling og geomekaniske laboratorieeksperimenter.

Den geofysiske karakterisering af sedimentære bassiner fokuserer på kvantitativ og kvalitativ seismisk fortolkning ved integration af petrofysisk information fra borehuller. De petrofysiske data er afledt fra både borehulslogs og laboratoriemålinger af bjergartsegenskaber, såsom porøsitet, permeabilitet, specifik overflade og ultralydshastigheder. Udviklingen i bjergarters egenskaber over geologisk tid studeres gennem avanceret fremadrettet FE-modellering.

Samarbejdspartnere

Akademiske partnere inkluderer det geovidenskabelige samfund på f.eks. GUES og Københavns Universitet. De naturlige samarbejdspartnere i forskningsgruppen geomekanik og bassinanalyse er nationale og internationale energiselskaber inden for olie og gas samt produktion af geotermisk energi.

Anvendelse

I praksis vil ny viden blive brugt af konsulentfirmaerne, de lokale myndigheder og kommende generationer af ingeniører. Vores forskning er relevant for offentlige myndigheder i planlægning og estimering af geologisk ressourceudnyttelse. Fra den private sektor inkluderer brugere af vores forskning inden for sedimentære bassiner energiselskaber og konsulentfirmaer inden for energiudnyttelse.