Vejbefæstelser

Forskningsområdet vejbefæstelser adresserer trafiksikkerhed og effektiv person- og varetransport, infrastrukturens robusthed mod klimaændringer og optimal udnyttelse af naturlige ressourcer.

To motorveje ved siden af hinanden med en skyet let blå himmel

Inden for dette forskningsemne arbejder vi med at skabe ny viden inden for områderne:

  • Mekanisk og temperaturmodellering af vejbelægninger med fokus på udvikling af numeriske teknikker og analytiske beregninger af respons fra køretøjer og klima.
  • Termomekanisk modellering og karakterisering af belægningsmaterialer med fokus på avancerede laboratorieundersøgelser af materialer.
  • Monitorering af eksisterende vejbelægninger og underbundsforhold med fokus på anvendelse af nye sensorteknologier og fremskridt i analysemetoder.

Forskningsindsatser

Vi initierer og deltager i projekter, der beskæftiger sig med:
  • Teoretiske fremskridt inden for modellering af vejbelægningers respons under trafikbelastning og varierende klima
  • Udvikling af sensorinstrumenter til vurdering af eksisterende belægningers mekaniske og termiske tilstand i felten, såvel som metoder til tolkning af sensordata samt
  • Eksperimentelle undersøgelser i laboratoriet og i felten, hvor vejbelægningssystemer er konstrueret med indbyggede sensorer og udsat for varierende belastningsbetingelser.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere internt på DTU inkluderer forskningsgrupper indenfor geoteknik, arktisk teknologi, machine-learning og bærende konstruktioner.
 
Samarbejdspartnere uden for DTU: anlægsejere, f.eks. vej- og jernbanemyndigheder, lufthavns- og havneforvaltere samt kommuner. Branchepartnere, f.eks. entreprenører, materialeproducenter, produkt- og udstyrsudviklere og konsulentfirmaer.
 

Anvendelse

Den nye viden anvendes af konsulentfirmaer, operatører (f.eks. kommuner, vejmyndigheder, lufthavns- og havneforvaltere, jernbanemyndigheder) og producenter af moderne/smarte køretøjer samt udviklere af produkter og udstyr til konstruktioner og tests.

Derudover bliver viden udbredt gennem ansættelse af ingeniører fra DTU, der har deltaget i de relevante kurser og projekter på forskningsniveau under deres uddannelse.

Kontakt

Eyal Levenberg

Eyal Levenberg Lektor, sektionsleder Institut for Miljø- og Ressourceteknologi

Asmus Skar

Asmus Skar Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi