Geotechnics and Geology

Vi leverer forskningsbaseret viden om, hvordan man kan forbedre den civile infrastrukturs bæredygtighed og fremme dens modstandsdygtighed over for virkningerne af klimaændringerne, samt hvordan man håndterer den begrænsede tilgængelighed af geologiske ressourcer.

Møns Klint

Vi gennemfører forskningsmæssige indsatser inden for følgende kerneområder:

 • eksperimentel geoteknik
 • interaktion mellem jord og strukturer
 • beregningsmæssig geoteknik
 • sedimenter og faste bjergarters geofysik
 • geofysiske egenskaber af frossen jord
 • geologisk processer, der styrer undergrundens hydrauliske egenskaber og stabilitet 
 • vejbelægninger
 • moderne monitorering af infrastruktur
 • mineralressourcer

Vi samarbejder med ejere og operatører af infrastrukturanlæg, f.eks. statslige organisationer, kommuner, materialeproducenter og ingeniørvirksomheder. Sektionen samarbejder også med andre DTU-institutter samt med andre forskningsinstitutioner – nationale som internationale. Vi uddanner kandidater i byggeteknologi.

Vi råder over avanceret teknisk udstyr, bl.a.: 

 • en geoteknisk centrifuge med en diameter på 5 meter
 • geofysisk/geoteknisk permafrostlaboratorium
 • lav-felts NMR-udstyr
 • distribueret fiberoptisk sensorudstyr


Sektionsleder

Forskningsemner

Fem personer der betjener en seks meter høj maskine, der bruges til at tage jordprøver

Forskningsemne

To motorveje ved siden af hinanden med en skyet let blå himmel

Forskningsemne

Forskningsemne

Forskningsemne