Avancerede systemer til opvarmning, køling og ventilation

Klimakrisen har gjort det til en vigtig målsætning at nedsætte energiforbruget og satse mere på vedvarende energikilder. Opvarmning, køling og ventilation af bygninger kræver et stort energiforbrug og er samtidig et område, der har stor stor betydning for menneskers komfort, trivsel og arbejdsevne.

For at skabe det mest optimale indeklima med lavest muligt energiforbrug, har vi brug for energieffektive og bæredygtige systemer i bygninger. Dermed må vi have viden om:

  • hvordan kulde og varme bevæger sig i bygninger
  • hvordan kulde- og varmeregulering kan blive en del af bygningers grundlæggende design, eksempelvis via kølelofter og gulvvarme
  • hvordan vedvarende energikilder fra solvarme, jordvarmevekslere og natstrålingskøling kan integreres i systemerne. 

Samtidig er der behov for at skabe ny viden om, hvordan vi i endnu højere grad kan udvikle disse løsninger og udbrede dem til både nybyggerier og i den eksisterende bygningsmasse.

Forskningsmæssige indsatser

Vi arbejder med at udvikle de nyeste opvarmnings- og kølingskoncepter og -prototyper. Det drejer sig bl.a. om lavtemperatur opvarmning og højtemperatur kølingssystemer (for eksempel vandbaseret strålingsvarme og kølesystemer, kølebafler og brug af faseskiftende materialer) og personlige opvarmnings-, køle- og ventilationssystemer (Personalized Environmental Control Systems, PECS).

Vi arbejder desuden på at udvikle metoder, hvor man via termodynamiske analyser kan evaluere ydeevnen af opvarmnings- og kølingssystemer. Arbejdet omfatter både målinger i klimakamre, personbaserede forsøg, feltstudier, dynamisk bygningssimuleringer og teoretiske analyser.

Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med HVAC-industrien, producenter af ventilationssystemer, rådgivende ingeniører og arkitekter. Vi samarbejder blandt andet med vores interessenter via ’International Centre for Indoor Environment and Energy’, hvor vi mødes tre gange om året og præsenterer ny forskning, og hvor vi samtidig kan sikre os, at vores forskning er i tråd med deres behov.

Anvendelse

Vores viden bliver eksempelvis brugt af producenter af ventilationssystemer, HVAC-industrien, arkitekter, rådgivende ingeniører og standardiseringsinstitutter.

 

 

Kontakt

Ongun Berk Kazanci

Ongun Berk Kazanci Lektor Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45254016

Bjarne W. Olesen

Bjarne W. Olesen Professor emeritus Institut for Miljø- og Ressourceteknologi Telefon: 45254117 Mobil: +4523375638