Indoor Environment

I sektionen for indeklima udfører vi grundlæggende forskning til afdækning af sammenhænge mellem eksponeringer i indeklimaet og effekter på menneskers sundhed, komfort og præstationer samt nye metoder og installationsløsninger til at opretholde et sundt og komfortabelt indeklima ved det lavest mulige energiforbrug.

Four people wearing breathing masks while viewing a small tabled device in a sealed chamber
Forsøgspersoner i et klimakammer på DTU.

Forskningsemner

Facilititeter

DTU råder bl.a. over klimakamre, feltlaboratorier, åndende termiske anatomiske modeller og udstyr til præcise målinger af forskellige indeklimaparametre.

Mere information om Indoor Environment Lab