Indoor Environment

I sektionen for indeklima udfører vi grundlæggende forskning til afdækning af sammenhænge mellem eksponeringer i indeklimaet og effekter på menneskers sundhed, komfort og præstationer samt nye metoder og installationsløsninger til at opretholde et sundt og komfortabelt indeklima ved det lavest mulige energiforbrug.

Four people wearing breathing masks while viewing a small tabled device in a sealed chamber
Forsøgspersoner i et klimakammer på DTU.

Vi opholder os inden døre det meste af vores liv, og indeklimaet har stor betydning for vores sundhed og trivsel. Dårligt termisk indeklima, kvalitet af luft, lys og lyd kan have betydning for vores sundhed og velbefindende og kan have store økonomiske konsekvenser, når det går ud over produktiviteten på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Vores forskning fokuserer på mennesker og deres helbred, komfort og produktivitet i det indeklima, de eksponeres for i boliger, på arbejdspladser, i skoler, i transportmidler mv. Vi har bl.a. brug for mere viden om hvordan det komplekse sammenspil af forskellige indeklimafaktorer som temperatur, luft, lyd, lys samlet påvirker mennesker.

Vi gennemfører omfattende undersøgelser, både under kontrollerede forhold i laboratoriet og i felten, for at undersøge, forskellige typer indeklima, og hvordan det påvirker mennesker. På den baggrund udvikler vi nye teknologier til opvarmning, køling og ventilation med henblik på et bedre indeklima på nye og bæredygtige måder.

Sektionen for indeklima har gennem de seneste årtier haft en stærk international position som en af de førende forskningsgrupper inden for indeklima, og vores sektion fungerer ofte som et knudepunkt for internationale forskere.

Vi har et stærkt samarbejde med industrien, både i forhold til udveksling af viden og til udvikling af nye teknologier.

Vi har en unik og internationalt kendt forskningsinfrastruktur bestående af klimakamre, feltlaboratorier og udstyr til nøjagtig måling af indeklimaets parametre.

Sektionsleder

Forskningsemner

Facilititeter

DTU råder bl.a. over klimakamre, feltlaboratorier, åndende termiske anatomiske modeller og udstyr til præcise målinger af forskellige indeklimaparametre.

Mere information om Indoor Environment Lab