Environmental Contamination & Chemicals

Vi undersøger forskningsbaserede løsninger og beslutningsstøtte til at takle miljømæssige og samfundsmæssige udfordringer relateret til restressourcer, kemikalier og vandkvalitet.

Sektionen Chemicals in the Environment om cirkularitet bidrager til de samfundsmæssige mål om klimaændringer, optimal udnyttelse af restressourcer og et sikkert og giftfrit miljø.

Vi er organiseret omkring tre store forskningsområder

 

  • Restressourcer i en cirkulær økonomi: vurdere, evaluere og udvikle bidrag til bæredygtig omstilling, udnyttelse, nyttiggørelse og overordnet håndtering af affald som en restressource.
  • Kemikalier i miljøet: fremme af den videnskabelige viden med henblik på at identificere, kvantificere og tackle miljøproblemer forårsaget af emissioner af kemikalier, nanomaterialer og mikro-/nanoplast.
  • Risikoreduktion af jord-, grundvands- og overfladevandforurening: undersøge, kvantificere og vurdere vigtige naturlige og menneskeskabte processer, der påvirker overfladevands- og grundvandskvaliteten gennem laboratorie-, felt- og modelleringsundersøgelser på forskellige skalaer.

Vi leverer anbefalinger, vejledning og vurderingsværktøjer baseret på konsekvent teknisk forskning af høj kvalitet til myndigheder, organisationer og industri.

Vi har et tæt samarbejde med nationale og regionale myndigheder, internationale organisationer (f.eks. OECD, WHO), offentlige og private forsyningsselskaber, kemiske og fremstillingsindustrier (fx Unilever, BASF, Bayer, Coloplast, Novo Nordisk), interesseorganisationer og forskningsinstitutioner/universiteter.

Sektionsleder

Anders Baun

Anders Baun Professor, Sektionsleder Environmental Contamination and Chemicals Mobil: 42702035