Materials and Durability

Vores forskning understøtter omstillingen til en cirkulær økonomi for brug af byggematerialer

Væg med forskellige byggematerialer

Byggesektoren står for 50 procent af forbruget af de råmaterialer, der udvindes, og producerer 35 procent af Europas samlede affaldsmængde. Dertil kommer, at produktionen af byggematerialer er ansvarlig for 10 procent af udledningen af drivhusgasser. Byggesektoren er altså ansvarlig for en stor del af verdens overforbrug af naturlige ressourcer og udledning af CO2, og har derfor også en nøglerolle i forhold til at løse dette problem.

I sektionen for materialer og holdbarhed fokuserer vi på netop denne udfordring, og vores forskning understøtter omstillingen til en cirkulær økonomi for brug af byggematerialer.

Strategien for omstillingen til cirkulær økonomi er at:

  • bruge færre materialer til nybyggeri, vedligehold og renoveringer
  • forlænge byggematerialers tekniske levetid
  • skabe cirkulære ressourcestrømme gennem genanvendelse

Vi bidrager til omstillingen til en cirkulær økonomi med forskningsbaseret viden. Vores forskning skal give det bedst mulige grundlag for at kunne vælge byggematerialer baseret på solid viden om materialernes egenskaber og miljømæssige påvirkninger.

Der er behov for byggematerialer af høj kvalitet produceret med et minimum af miljømæssige påvirkninger. Høj kvalitet indebærer høj grad af holdbarhed, som er en forudsætning for en lang levetid af bygninger. Det kræver, at vi forbedrer de eksisterende byggematerialer, og at vi designer nye materialer, der kan leve op til disse kvalitetskrav.

I sektionen kombinerer vi grundforskning og anvendelsesorienteret forskning. Vi råder over avancerede laboratoriefaciliteter til udvikling, forbedring og test af materialer. Vi har stærke kompetencer inden for forskellige typer modellering. Vi arbejder med forskningsbaseret innovation og udvikler nye byggematerialer og forbedrer eksisterende byggematerialer for at reducere deres miljømæssige påvirkninger.

Vi samarbejder med industrien og deltager i og leder internationale netværk og projekter, arrangerer internationale konferencer og deltager i standardiseringsarbejde.

Sektionsleder

Lisbeth M. Ottosen

Lisbeth M. Ottosen Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed Telefon: 45252260 Mobil: 51500040